PostHeaderIcon FONTOS INFORMÁCIÓ Sportorvosi Igazolás

Tisztelt Sportvezetők, Edző Sporttársak!

A versenyévadból eltelt kettő és fél hónap, és a sportszervezeti versenybíróságoktól érkezett eseménynaplók tanúsága szerint a Sportorvosi Igazolások több sportoló esetében nem felelnek meg a Sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII. 13.) Korm. rendeletnek, és ebből következően az MJSz Versenyszabályának sem.
Az egységes és egyértelmű alkalmazás érdekében, segítve a mérkőzések játékvezetőinek és versenybíróságának munkáját, szükségesnek tartom, hogy minden lehetőséget kihasználva tájékoztassam a T. Sporttársakat a Sportorvosi Igazolással kapcsolatos tudnivalókról, szabályokról.

A Sportorvosi Igazolás alapja az MJSz által készített, karton alapú, az MJSz körpecsétjével ellátott, a sportágat és a sportolói státuszt (amatőr vagy hivatásos) jelölő nyomtatvány.Ez használható fel a játékos pályára lépéséhez szükséges orvosi igazolás céljára, amennyiben tartalmazza:

- a sportoló egy évnél nem régebbi igazolványképét, amelyet a sportolónak kell az igazolványra rögzíteni (ragasztással, tűzőgéppel)
- a sportoló adatait (név, szül.idő, anyja neve, lakcíme) amely adatoknak egyeznie kell a sportoló regisztrált adataival.
- a sportorvos ovális alakú sportorvosi és kör alakú orvosi pecsétjét, a "VERSENYEZHET" feliratot (kézírással vagy bélyegzővel), jól olvashatóan és egyértelműen a vizsgálat időpontját és az orvos aláírását (kézjelét).
A 2013-2014-es versenyévadban elfogadható más sportágakra (pl. repülő, ökölvívás, labdarúgás) kiadott Sportorvosi  Igazolás az érvényességi határidő lejártáig.

Fentiekből következően nem nevezhető mérkőzésre az a sportoló, akinek Sportorvosi Igazolása:

- érvényességi ideje a korosztálynak megfelelően lejárt
- a sportoló adatait nem, vagy hiányosan tartalmazza
- nincs ellátva a sportoló egy évnél nem régebbi igazolvány fotójával
- nem tartalmazza a sportorvosi (ovális alakú) bélyegzőt, az orvosi körbélyegzőt, az "ALKALMAS" feliratot, a vizsgálat időpontját és az orvos kézjelét.

Felsorolt követelmények bármelyikének hiánya esetén a Sportorvosi Igazolás nem megfelelő, a játékos mérkőzésre nem nevezhető.

Nem fogadható el Sportorvosi Igazolásként orvosi vényre (recept), vagy bármilyen más papírra, nyomtatványra készített igazolás

A 2013-2014-es versenyévad elején több alkalommal felmerült a gyanú, hogy elektronikus eszközökkel manipulált, fénymásolt Sportorvosi Igazolások kerültek felhasználásra.
Az MJSz Versenybírósága változtatásokat vezet beSportorvosi Igazolás másolatokkal kapcsolatban.
2013.12.01-től  a fényképes sportorvosi igazolások eredeti példányainak (fekete-fehér vagy színes) fénymásolata abban az esetben fogadható el - megkönnyítve azon sportolók - és edzőik - helyzetét, akik két korosztályban vagy két sportszervezetben is nevezhetők - , amennyiben a fénymásolat az MJSz "AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT" pecsétjével van ellátva.
A fénymásolatokat  az MJSz Versenybírósága készíti el az eredeti példány bekérésével, és ellátja egyedi azonosító jellel és a , pecséttel.
Mivel jelenleg csak igen kis számban van kiadva ilyen hitelesített igazolás, felhívom a sportszervezetek tisztségviselőinek figyelmét (edzők, csapatvezetők) a szükséges cserére. A türelmi időben (2013.12.01-ig) a sportorvosi igazolások másolatainak nem hitelesített formája is elfogadható.
A másolatok készítése és hitelesítése ingyenes.

További szabályozás:
A játékosok részére kiadott VERSENYENGEDÉLY fénymásolt formában nem fogadható el. Egy sportoló részére, aki két helyen is pályára léphet,lehetőség van egy második versenyengedély kiállítására, amelyet az MJSz Versenybírósága a sportszervezet kérésére ad ki. A versenyengedély második példánya díjköteles, ára 1000 Ft (Egyezer Ft)
Amennyiben egy játékos a mérkőzésen fénymásolt versenyengedéllyel kíván részt venni, akkor őt a Versenyszabály 5.1 pontja szerint kell kezelni (internetes versenyengedély).
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét, és segítségeteket az új előírások zökkenőmentes bevezetéséhez ill. alkalmazásához.
Ezt a levelet kapják:
Sportszervezetek
MJJE
Versenybírók
Sporttársi üdvözlettel
Lévai József
MJSz Versenybíróság
Elnök
 

PostHeaderIcon Szakmai ankét

Tisztelt Sporrtársak,

A Játékvezetői Testület szakmai találkozót, ankétot tart a MOL Ligás játékvezetői keret valamint az ott működő edzők részére, de szívesen látjuk a csapatvezetőket illetve játékosokat is. Az ankéton más korosztályban működők részvételét is szívesen látjuk.
A szakmai témákat video elemzésekkel kívánjuk szemléletessé tenni. A részvevők számára is lehetőséget biztosítunk, hogy a kérdéses felvetett problémákat, kérdéseket, vidoe felvételeket közösen kielemzzük, közös álláspontot alakítsunk ki.

Az ankét időpontja: 2013. november 16. 13:00-14:45
Helyszín: Metodikai központ
A MOL keret részére a megjelenés kötelező, kivétel akinek meccse van. A vidéki sporttársaknak 33%-os költség hozzájárulást tudunk fizetni.
Sporttársi üdvözlettel
Beck Péter

 

PostHeaderIcon MOL matricák, felvarrók

Az alábbiakban közreadom MOL Liga elnökének levelét. Felhívom minden MOL Ligában működő figyelmét, hogy az esetlegesen kirótt pénzbüntetést természetesen a szabályokat nem betartó játékvezető köteles megtéríteni. Bárkinek problémája van kérem jelezze.

 

Tisztelt Sporttársak!

A november 3-án megrendezett HC Nové Zámky - Miskolci Jegesmedvék MOL
Liga mérkőzésen közreműködő játévezetők közül

- Babic Vladimir fejvédőjéről hiányzott az előírt szponzori
megjelenés, mezéről hiányzott az előírt szponzori megjelenés.
- Németh Márton mezén nem az előírt szponzori megjelenés volt.

Mivel a két nevezett játékvezető már rendelkezett a szükséges
felvarrókkal és matricákkal, ezért a Liga előírásainak megsértése
miatt mindkettejüket figyelmeztetésben részesítem, egyúttal felhívom
figyelmüket a Liga előírásainak megfelelő felszerelés viselésére. Az
előírásoknak nem megfelelő felszerelés használata (amennyiben az adott
játékvezetőt már ellátták azzal) a jövőben pénzbüntetést von maga
után, első alkalommal 10.000,- forint, minden további alkalommal
20-20.000,- mértékben.

Módosítás: (2013. november 12. kedd, 13:31)

 

PostHeaderIcon Közlemény

A Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete az alábbi közleményt adja ki:

A MOL Liga 2013. október 21-i határozatát az MJJE Elnöksége megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

Nem fogadjuk el a szakmai visszalépésnek számító három bírós rendszer bevezetését. Ez a MOL Liga gyorsabb, színvonalasabb mérkőzéseihez nem megfelelő, semmiféle szakmai megfontolás nem támasztja alá, a jelenlegi bírói kerettel pedig felelősségteljesen nem oldható meg. A három bírós rendszer képzettebb játékvezetőket is nehezebb helyzet elé állít, ugyanis sokkal több hibázási lehetőséget rejt magában.

Ennek a kockázatnak nem kívánjuk kitenni sem a hazai játékvezetőket, sem a MOL Liga csapatait, sem a színvonalas mérkőzéseket látni kívánó szurkolókat. Az MJJE és annak tagjai felelősségteljesen nem adhatják és nem is adják a nevüket tévúton járó szakmai munkához. Elkötelezettjei vagyunk a lehetőségekhez képest legmagasabb szintű játékvezetésnek.

Álljon itt az első mondat az IIHF által kiadott "The 4 Man Officiating System" kiadványból:

„Két Játékvezető és két Vonalbíró használata a legmagasabb szintű jégkorongban rengeteg új lehetőséget biztosít a játékvezetők számára, hogy magasabb szintet érjenek el és javítsák a bíráskodás minőségét.”

A MOL Liga mérkőzéseire továbbra is négy játékvezetőt küldünk, de csak a három bírós rendszer díját számlázzuk. Ezzel a lépéssel ki kívánjuk fejezni partneri hozzáállásunkat a Liga és a csapatok felé, hogy a Mol Liga fejlődése töretlen legyen.

Budapest, 2013. október 27.

Beck Péter
elnök
Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete

 

PostHeaderIcon Futás - pótlás

Azok részére, akik az edzőtáborban valamilyen oknál fogva (sérülés, fáradság, edzetlenség, napsütés, stb.) nem tudták teljesíteni az előírt távot - 2400 m - a szükséges szintidő alatt - 12 perc - lehetőséget biztosítunk a pótlásra. A türelmi idő október 31-én lejár. Azon játékvezetőket, akik ezen határidőig nem tudják teljesíteni az előírt  feltételeket a továbbiakban nem tudjuk MOL Liga mérkőzésekre kiírni. Természetesen munkájukra továbbra is számítunk a számukra megfelelő alacsonyabb szintű mérkőzéseken.

A pótlásra hétfői vagy szerdai nap áll rendelkezésre. Előzetes egyeztetés szükséges. A koordinálásért Németh Márton a felelős, nála kell jelenkezni, vele kell egyeztetni. A Helyszín a Puskás stadion küröli pálya.

Együttműködéseteket ezúton is köszönjük.

MJJE Elnökség

Módosítás: (2013. október 08. kedd, 15:45)

 

PostHeaderIcon MOL meccsekre belépés

 

Felhívom minden játékvezető figyelmét, hogy az utóbbi időben több csapat is - nagyon helyesen - komolyabban veszi a mérkőzésre való beléptetés szabályait. Ez természetesen a játékvezetőkre is vonatkozik. A Versenyszabályzat szabályozza ezt a kérdést is amit mindenkinek ismernie kell:

(4) A Liga a versenybírói, játékvezetői vagy edzői igazolvánnyal rendelkezők számára kérésükre sorszámozott, fényképes pályabelépőt ad ki. A rendező sportszervezet előzetes bejelentkezés alapján az ilyen belépővel rendelkezők számára ingyenes belépést köteles biztosítani a legolcsóbb kategóriájú helyekre. A kiadott belépők listáját a Liga minden érintett sportszervezet részére megküldi. A sportszervezeteknek az előzetes bejelentkezési és beléptetési rendjüket a bajnoki idény kezdete előtt nyilvánosságra kell hozniuk, és a Liga számára jóváhagyásra meg kell küldeniük. Amennyiben a beléptetés rendje az idény közben változik, az új beléptetési rendet a Liga számára 15 nappal a változás hatályba lépése előtt jóváhagyásra meg kell küldeniük. A Liga a sportszervezetek jóváhagyott beléptetési rendjét a honlapján teszi közzé.

Tehát a fenitek szerint járjatok el. A játékvezetői igazolványokat Palla Zoli készíti (reméljük).

 

MJJE Elnökség

Frissítve!: A pályabelépők igénylése azok részére megtörtént, akiknek fényképe van a honlapon. Remélhetőleg az egyesületek hamar kiállítják a kért igazolványt. Addig is ha meccsre szeretnétek menni előzetesen jelezzétek a csapatok illetékeseinél és remélhetőleg nem lesz probléma a bejutással.

Módosítás: (2013. október 02. szerda, 14:06)

 
Mi a véleményed az idei edzőtáborról?
 
Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés