Tisztelt Sportvezetők, Edző Sporttársak!

A versenyévadból eltelt kettő és fél hónap, és a sportszervezeti versenybíróságoktól érkezett eseménynaplók tanúsága szerint a Sportorvosi Igazolások több sportoló esetében nem felelnek meg a Sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII. 13.) Korm. rendeletnek, és ebből következően az MJSz Versenyszabályának sem.
Az egységes és egyértelmű alkalmazás érdekében, segítve a mérkőzések játékvezetőinek és versenybíróságának munkáját, szükségesnek tartom, hogy minden lehetőséget kihasználva tájékoztassam a T. Sporttársakat a Sportorvosi Igazolással kapcsolatos tudnivalókról, szabályokról.

A Sportorvosi Igazolás alapja az MJSz által készített, karton alapú, az MJSz körpecsétjével ellátott, a sportágat és a sportolói státuszt (amatőr vagy hivatásos) jelölő nyomtatvány.Ez használható fel a játékos pályára lépéséhez szükséges orvosi igazolás céljára, amennyiben tartalmazza:

- a sportoló egy évnél nem régebbi igazolványképét, amelyet a sportolónak kell az igazolványra rögzíteni (ragasztással, tűzőgéppel)
- a sportoló adatait (név, szül.idő, anyja neve, lakcíme) amely adatoknak egyeznie kell a sportoló regisztrált adataival.
- a sportorvos ovális alakú sportorvosi és kör alakú orvosi pecsétjét, a "VERSENYEZHET" feliratot (kézírással vagy bélyegzővel), jól olvashatóan és egyértelműen a vizsgálat időpontját és az orvos aláírását (kézjelét).
A 2013-2014-es versenyévadban elfogadható más sportágakra (pl. repülő, ökölvívás, labdarúgás) kiadott Sportorvosi  Igazolás az érvényességi határidő lejártáig.

Fentiekből következően nem nevezhető mérkőzésre az a sportoló, akinek Sportorvosi Igazolása:

- érvényességi ideje a korosztálynak megfelelően lejárt
- a sportoló adatait nem, vagy hiányosan tartalmazza
- nincs ellátva a sportoló egy évnél nem régebbi igazolvány fotójával
- nem tartalmazza a sportorvosi (ovális alakú) bélyegzőt, az orvosi körbélyegzőt, az "ALKALMAS" feliratot, a vizsgálat időpontját és az orvos kézjelét.

Felsorolt követelmények bármelyikének hiánya esetén a Sportorvosi Igazolás nem megfelelő, a játékos mérkőzésre nem nevezhető.

Nem fogadható el Sportorvosi Igazolásként orvosi vényre (recept), vagy bármilyen más papírra, nyomtatványra készített igazolás

A 2013-2014-es versenyévad elején több alkalommal felmerült a gyanú, hogy elektronikus eszközökkel manipulált, fénymásolt Sportorvosi Igazolások kerültek felhasználásra.
Az MJSz Versenybírósága változtatásokat vezet beSportorvosi Igazolás másolatokkal kapcsolatban.
2013.12.01-től  a fényképes sportorvosi igazolások eredeti példányainak (fekete-fehér vagy színes) fénymásolata abban az esetben fogadható el - megkönnyítve azon sportolók - és edzőik - helyzetét, akik két korosztályban vagy két sportszervezetben is nevezhetők - , amennyiben a fénymásolat az MJSz "AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT" pecsétjével van ellátva.
A fénymásolatokat  az MJSz Versenybírósága készíti el az eredeti példány bekérésével, és ellátja egyedi azonosító jellel és a , pecséttel.
Mivel jelenleg csak igen kis számban van kiadva ilyen hitelesített igazolás, felhívom a sportszervezetek tisztségviselőinek figyelmét (edzők, csapatvezetők) a szükséges cserére. A türelmi időben (2013.12.01-ig) a sportorvosi igazolások másolatainak nem hitelesített formája is elfogadható.
A másolatok készítése és hitelesítése ingyenes.

További szabályozás:
A játékosok részére kiadott VERSENYENGEDÉLY fénymásolt formában nem fogadható el. Egy sportoló részére, aki két helyen is pályára léphet,lehetőség van egy második versenyengedély kiállítására, amelyet az MJSz Versenybírósága a sportszervezet kérésére ad ki. A versenyengedély második példánya díjköteles, ára 1000 Ft (Egyezer Ft)
Amennyiben egy játékos a mérkőzésen fénymásolt versenyengedéllyel kíván részt venni, akkor őt a Versenyszabály 5.1 pontja szerint kell kezelni (internetes versenyengedély).
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét, és segítségeteket az új előírások zökkenőmentes bevezetéséhez ill. alkalmazásához.
Ezt a levelet kapják:
Sportszervezetek
MJJE
Versenybírók
Sporttársi üdvözlettel
Lévai József
MJSz Versenybíróság
Elnök